Naši respondenti

Velikost panelu

Pro Vaše výzkumy je Vám k dispozici kvalitní Ipsos ONLINE panel, který zahrnuje 106 tisíc registrovaných respondentů.

Rekrutace respondentů

K získávání nových členů využíváme několik rekrutačních metod, které probíhají po celý rok. Rekrutace probíhá jak online formou, tak formou osobní v rámci dotazování všech realizovaných výzkumů naší agenturou po celé České republice. V posledním roce jsme realizovali více než 1,2 milionů takových rozhovorů.

Souhlasí s účastí, odměňováni

Respondenti se do panelu registrují dobrovolně, vyplní rozsáhlý vstupní dotazník a očekávají spolupráci.

Zasílání výzkumů nevnímají jako obtěžování a jsou díky tomu připraveni vyplňovat i Vaše dotazníky.

Co víme o respondentech

Každý člen panelu musí vyplnit a každoročně aktualizovat osobní dotazník, který má více než 150 otázek. Tyto otázky jsou uvedeny v sekcích:

  • Základní socio-demografické údaje
  • Zaměstnání
  • Domácnost
  • Finance
  • Nákupy
  • Konzumace
  • Telekomunikace
  • PC, Internet, TV
  • Lifestyle, cestování, politika
  • Zdraví

Ukázka konkrétních otázek zde:

Díky této detailní znalosti si můžete vybrat přesně ty osoby, které hledáte pro Váš výzkum.

Zároveň si tyto otázky můžete přidat do svého výzkumu, není potřeba se na ně ptát znovu.